Sosyal Medya

Ağız Şekline Göre Karakter Analizi

Ağız Şekline Göre Karakter Analizi

Dışa dönük, girişken, konuşkan ve kendini ifade etmekte daha küçük ağızlı kişilere oranla rahat olan bir kişiliktir. Ağız büyüklüğü arttıkça dışadönüklük ve kendini ifade edebilme yetaneklerinin de arttığı gözlenmiştir.

Yüzüne Oranla Büyük

Dışa dönük, girişken, konuşkan ve kendini ifade etmekte daha küçük ağızlı kişilere oranla rahat olan bir kişiliktir. Ağız büyüklüğü arttıkça dışadönüklük ve kendini ifade edebilme yetaneklerinin de arttığı gözlenmiştir.

Yüzüne Oranla Küçük

İçedönük ve ihtiyatlı bir kişiliktir. Karşısındakini çok iyi tanımadan düşüncelerini ve hislerini kesinlikle ortaya çıkarmaz. Durgun su derin olur.